18 tháng 11, 2012

ƯỚC
        Người có biết Biển dạt dào sóng vỗ...?         Đẩy bao thuyền trôi ngược ... bến bờ xa         Người hay chăng gió thầm trao nỗi nhớ...?         Vẫn đơn côi ... vô định kiếp không nhà...         Tự ngàn xưa ... Biển dạt dào khúc hát...         Rất diệu kỳ xanh thăm thẳm lời yêu         Đêm từng đêm gió níu từng cơn sóng ...         Uớc! tan trong bọt biển ... khát bao điều...         Mùa đã sang ... thổi tung trời ... vần vũ         Sóng ngọt ngào hay mặn chát bờ môi...?         Nghìn năm sau vẫn ươm mầm hy vọng         Một lần thôi ! ước Biển - gió không rời....                     kimle